Eğitim Programı

Genel Eğitim İçeriğimiz

Karakter Analizi ve Değerler Çalışması

Eğitimin temel amacı; öğrencinin öncelikle kendisini tanıması, sonrasında ise etkileşim halinde olduğu diğer öğrenci arkadaşlarının ve çevresindeki tüm insanların karakter yapılarını kısa süre içerisinde analiz edip doğru metodu kullanarak hedefleri çerçevesince iletişime geçmesini sağlamaktır.

Eğitim sonucunda öğrenci özellikle iş hayatındaki ast-üst ve arkadaşlık ilişkilerini daha iyi yönetebilir hale gelecektir.

Dinleme sanatı

Eğitimin temel amacı; iş hayatında ve özel hayatımızdaki en büyük sorunlardan biri olan dinleme becerisinin farkındalığının sağlanmasıdır.

Eğitim sonucunda öğrenci günlük hayatında daha iyi iletişim kurabilme ve iş hayatında ise daha çok öğrenme ve bilgiye sahip olma becerisini kazanacaktır.

Etkili Sunum Teknikleri

Eğitimin temel amacı; öğrencinin bilgisini karşı tarafa veya taraflara nasıl ustalıkla aktaracığını tüm yollarıyla öğrenmesini sağlamaktır.

Eğitim sonucunda staj dönemindeki projesini ve sonrasında ise kendisinden istenen iş sunumlarını nasıl yapacağını öğrenecektir.

İŞ ve Zaman Yönetimi

Eğitimin temel amacı; öğrencinin kendisine verilecek olan proje ve sonrasındaki iş hedeflerini yerine getirirken zaman ve işi doğru bitirme niteliklerinin önemini kavramasıdır.

Eğitim sonucunda öğrenci staj döneminde projesini nasıl sürdürmesi ve teslim etmesi gerektiğini, iş hayatında ise bir işin nasıl sürdürülebilir olacağını öğrenecektir.

Öğrencilikten İş Yaşamına Kişisel Markalaşma

Eğitimin temel amacı; öğrencinin staj ve iş hayatı boyunca yapacağı tüm iş ve projelerde kişisel imzasını nasıl atacağının anlatılması ve kazandırılmasıdır. 

Eğitim sonucunda öğrenci kariyer basamaklarını tırmanırken nasıl farklılaşacağını öğrenecektir.

İnovatif Düşünme

Eğitimin temel amacı; öğrencinin yaratıcı becerisini nasıl ortaya çıkaracağını ve kullanabileceğinin öğretilmesidir. Aynı zamanda endüstri 4.0-5.0 ve 6.0 ile gelecekte kendisini ne tür bir iş hayatının beklediğinin anlatılmasıdır.

Eğitim sonucunda öğrenci meslek ve firma seçiminde nasıl davranması gerektiğini, seçtiği firmaya nasıl daha fazla katma değerli bir çalışan olabileceğini öğrenecektir.

Özgeçmiş Hazırlama ve Profesyonel İş Görüşmelerine Hazırlık

Eğitimin temel amacı; öğrencinin bilgisini, isteğini ve azmini mülakatçıya nasıl geçirebileceğinin farkına varmasını sağlamaktır.

Eğitim sonucunda öğrenci kolay okunan, profesyonel fakat aynı zamanda samimi bir öğrenci özgeçmişinin nasıl hazırlanacağını ve İK yöneticisi, firma sahibi veya bölüm yöneticisini nasıl ikna edebileceğini öğrenecektir.

Eğitmenlerimiz

Berfin CANLI

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği lisans eğitiminin ardından hem STK ve hem de özel sektörde deneyim kazanarak insan kaynakları alanında uzmanlaşmıştır. Student Coaching ve NLP Practitioner eğitimleriyle birlikte koçluk da yapmaktadir. Uluslararası donörlerin finanse ettiği bir dernekte bölge insan kaynaklarında görev almaktadır.

İnsan Kaynakları Uzmanı, Eğitmen

Aysu SAĞDIÇ

İYTE Biyomühendislik yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sağdıç aynı zamanda Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi yüksek lisansına sahiptir. UNDA Mühendislik şirketinin kurucu ortaklarındandır ve işletmelerin kurumsallaşma ve dijitalleşme adımlarında firma- lara destek olmaktadır. Sağdıç KOSGEB eğitmenlerdendir.

Kurumsal İletişim Uzmanı, Eğitmen

Eğitim Noktalarımız

Originn

GNN Offices